ภูมิคุ้มกัน – ข้อดีของเรื่องร้ายๆ

  Photo by David Blackwell (license) ช่วงนี้โรคมือเท้าปากกำลังระบาด หากใครร่างกายไม่แข็งแรง ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็อาจติดโรคนี้ได้ ต้องล้มหมอนนอนเสื่อกันไป จากเหตุการณ์โรคระบาดนี้ ทำให้อยากพูดเรื่องของภูมิคุ้มกัน การไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย ไม่มีแรงไปทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ ในบางครั้งอาจเป็นเหตุ (ส่วนหนึ่ง) ที่ทำให้อาณาจักรล่มสลายได้เลยทีเดียว หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของอาณาจักรอินคา อาณาจักรอินคา เป็นอาณาจักรโบราณที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงปี 1438 ถึง 1533 อาณาจักรอินคามีจุดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม นอกจากความสามารถในการคิดโครงสร้างที่ดีแล้ว น่าจะมีระบบการสั่งงานและดำเนินงานที่ดีด้วย ทำให้การสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่ๆ เช่น มาชูปิกชู สำเร็จลุล่วงได้ ทั้งๆที่ในสมัยนั้นมนุษย์ยังไม่มีเครื่องทุ่นแรงมากนัก อาณาจักรอินคาได้ล่มสลายลงจากการบุกรุกของสเปนภายใต้การนำของ Francisco Pizarro โดยจริงๆแล้วทหารสเปนมีจำนวนน้อยกว่าทหารอินคามากนัก จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายท่าน (รวมถึง Jared Diamond) ได้ข้อสรุปว่า ชาวอินคาแพ้เพราะเสียเปรียบเรื่องอาวุธ ถูกชาวสเปนใช้กลยุทธ์จับตัวผู้นำแล้วหักหลัง แต่อีกเหตุผลที่สำคัญและน่าสนใจคือ ชาวอินคาจำนวนมากมายได้ตายลงจากไข้ทรพิษที่ทหารสเปนนำเข้ามาแพร่ โดยไข้ทรพิษนี้มิได้ทำร้ายทหารสเปนแต่อย่างใด เนื่องจากทหารสเปนมีภูมิคุ้มกัน[1],[2] ว่ากันว่าที่ทหารสเปนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคร้ายๆได้เพราะก่อนหน้านี้ (ในยุค Middle Ages) ยุโรปได้ผ่านเหตุการณ์โรคระบาดที่คร่าชีวิตคนมาแล้วหลายครั้ง ผู้ที่รอดได้ก็จะมีสร้างภูมิคุ้มกันโรคเหล่านั้น... Continue Reading →

Advertisements

Agree to Disagree – เห็นด้วยว่าเห็นไม่ตรงกัน

Photo by Spencer Finnley (license) มีทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลท่านหนึ่งบอกว่า หากคนที่“มีเหตุผล”สองคน มีความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่เหมือนกัน (Common Prior) เขาสองคนนั้นจะมีความเห็นที่ตรงกัน (Robert Aumann (1976))[1] ท่านอ่านแล้วคงตบโต๊ะ หัวเราะลั่น บอกว่า แล้วที่เห็นกันอยู่ในสังคมเราทุกวันนี้เล่าคืออะไร เหตุผลข้อหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่า หลายๆคนที่เห็นไม่ตรงกันนั้น มีความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่ต่างกัน (เนื่องจากต่างครอบครัว ต่างสังคม ต่างสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) หรืออาจเป็นไปได้ว่าคนบางคนหรือคนบางกลุ่ม“ไม่มีเหตุผล” แต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะ“มีเหตุผล” และทุกคนมีความรู้และข้อมูลพื้นฐานที่เหมือนกัน เขาเหล่านั้นจะมีความเห็นตรงกันจริงหรือ (ท่านลองหาคำตอบดูเองดีไหม) ประเด็นที่อยากจะเน้นวันนี้คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนที่เห็นไม่ตรงกันจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกัน แนวคิดเรื่อง Agree to Disagree มีอยู่ว่า ต่างฝ่ายต่างเห็นด้วยว่าเห็นไม่ตรงกันในเรื่องๆหนึ่ง (หรือหลายๆเรื่อง) แต่การทะเลาะกัน ต่อสู้กันไปไม่เกิดประโยชน์ และไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด จึงตกลงกันว่าจะเคารพความเห็นของอีกฝ่ายและอยู่ร่วมกันได้แม้จะไม่เห็นด้วย (ทำนองว่า I respect your opinion although I do not agree to it.)... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑